Trzy drzewa posadzone przy każdym zakupionym przedmiocie

Twoje zakupy doprowadzą do zasadzenia drzewa namorzynowych na Madagaskarze.

Wnosimy procent od każdej sprzedaży na zasadzenie drzewa, ponieważ wysiłki w zakresie zalesiania ożywiają naturalne siedliska, poprawiają zdrowie raf koralowych, wspierają lokalne środki utrzymania i pomagają w walce ze zmianami klimatu, usuwając CO2 z powietrza.

Drzewa sadzi Eden Reforestation Projects we współpracy z thegoodapi.com.
Polski