Pravidla zpravodaje

Pravidla zpravodaje

Pravidla zpravodaje a oznámení

Tato Pravidla definují pravidla pro poskytování služeb „Newsletter“ a „Notifikace“ společností LECOLLET MAJA BOHOSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Progi 1/14, 00-634 Varšava, NIP 7010832970, e-mailová adresa: info@lecollet.pl , telefon: +48 573 247 644.

 1. Pro využívání služby Newsletter a upozornění je nutné mít koncové zařízení s přístupem na internet a aktuální verzi webového prohlížeče a také aktivní e-mailový účet.
 2. Zpravodaj a Oznámení může užívat fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, využívající nebo hodlající využívat elektronickou službu. Je-li Příjemcem služby osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, zavazuje se v případě takové potřeby získat právně účinný souhlas svého statutárního zástupce k uzavření smlouvy o poskytování služby Newsletter, Oznámení a tento souhlas prokázat. na žádost Správce.
 3. Newsletter a notifikační smlouva je smlouva běžně uzavíraná v méně závažných aktuálních záležitostech každodenního života.
 4. Služba Newsletter je poskytována na žádost Příjemce služby po uzavření Smlouvy, zahrnuje přijímání obchodních informací o produktech a službách Lecollet a třetích osob, se kterými Lecollet spolupracuje, příjemci služeb, kteří poskytli svou e-mailovou adresu. zejména o zboží, novinkách, slevách a marketingových kampaních.
 5. Služba Upozornění na dostupnost produktu je poskytována na žádost Zákazníka po uzavření Smlouvy, zahrnuje přijímání informací Zákazníky, kteří uvedli svou e-mailovou adresu, o dostupnosti konkrétního produktu v konkrétní velikosti.
 6. Používání služby Newsletter je možné po:
 7. poskytnutím vaší e-mailové adresy do příslušného pole na webových stránkách lecollet.pl a
 8. přijímání ustanovení těchto Pravidel a Zásad ochrany osobních údajů.
 9. Použití služby Upozornění je možné po:
 10. Kliknutím na tlačítko "Upozornit na dostupnost" vedle nedostupného produktu;
 11. poskytnutím vaší e-mailové adresy do příslušného pole na webových stránkách lecollet.pl a
 12. přijímání ustanovení těchto Pravidel a Zásad ochrany osobních údajů.
 13. Služba Newsletter a upozornění je dobrovolná a bezplatná.
 14. Služba Newsletter a Upozornění je poskytována na dobu neurčitou.
 15. Příjemce služby od nich může kdykoli odstoupit zasláním takové žádosti na adresu info@lecollet.pl.
 16. Podle Čl. 13 sec. 1 a sec. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ EC (GDPR), informujeme, že:
 17. Správci osobních údajů jsou partneři v občanskoprávní společnosti působící pod názvem LECOLLET MAJA BOHOSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Progi 1/14, 00-634 Varšava, NIP 7010832970, e-mailová adresa: info@lecollet.pl , telefon: +48 573 247 644.
 18. Vaše osobní údaje budou na základě Vašeho souhlasu zpracovávány pouze za účelem poskytování marketingových nabídek a obchodních informací Správcem;
 19. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu služby.
 20. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, jejich poskytnutí je však podmínkou pro poskytování marketingových nabídek a obchodních informací.
 21. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, opravu, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 22. Máte právo svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat. Uplatněním práva na odvolání souhlasu není dotčeno zpracování, které proběhlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 23. Ve věcech souvisejících s ochranou údajů se můžete na Správce obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.
 24. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud je dle Vašeho názoru zpracováním osobních údajů porušena platná zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů.
 25. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, dále osobám a subjektům na jejich oprávněnou žádost v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů.
 26. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem a nebudou profilovány.
 27. Více informací souvisejících se zpracováním údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.
 28. Lecollet si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla z důležitých důvodů, zejména:
  • potřeba přizpůsobit Nařízení právním ustanovením, která mají přímý dopad na tato Nařízení, což vede k potřebě upravit Nařízení tak, aby byla v souladu se zákonem;
  • potřeba přizpůsobit Nařízení doporučením, příkazům, rozsudkům, usnesením, výkladům, pokynům nebo rozhodnutím oprávněných orgánů veřejné moci;
  • rozšíření nebo změna funkčnosti Newsletteru, Oznámení;
  • v ostatních situacích, kdy bude směřovat k zatraktivnění fungování služby Newsletter, Notifikace.
 29. Jakékoli změny Pravidel budou zveřejněny na webových stránkách a vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění. Uživatelé přihlášení k odběru Newsletteru budou o změně Pravidel informováni e-mailem.
 30. Využívání služby Newsletter Příjemcem služby, Oznámení po zavedení změn Pravidel znamená jejich přijetí.
 31. Obchod informuje, že využívání služeb poskytovaných elektronicky může být spojeno s ohrožením ze strany každého uživatele internetu. Aby se zabránilo riziku hrozeb, měl by Zákazník používat vhodná technická opatření k minimalizaci jejich výskytu.
 32. Nařízení podléhají ustanovením zákona obecně platným v Polské republice. Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně závazná ustanovení, zejména: občanský zákoník a zákon o poskytování elektronických služeb a další.
  čeština