Statut

Statut
PRAVIDLA OBCHODU

Tato Pravidla definují pravidla prodeje v rámci Internetového obchodu provozovaného na adrese lecollet.pl, který provozuje LECOLLET MAJA BOHOSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Progi 1/14, 00-634 Varšava, KRS: 0000961736, NIP 7010832970, e-mailová adresa: info@lecollet.pl, telefon: +48 573 247 644.

Kupující používáním internetového obchodu Lecollet a přijetím předpisů potvrzuje, že se s těmito předpisy seznámil a přijímá všechna jeho ustanovení a zavazuje se je dodržovat. Řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené s kupujícím. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je akceptace těchto předpisů kupujícím.

Definice:

 • Řád - tyto "Pravidla internetového obchodu".
 • Store – internetový obchod dostupný na adrese www.lecollet.pl.
 • Prodávající - LECOLLET MAJA BOHOSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,ul. Progi 1/14, 00-634 Varšava, NIP 7010832970, e-mailová adresa: info@lecollet.pl , telefon: +48 573 247 644.
 • Kupující (též Zákazník, Příjemce služby) - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, avšak způsobilá k právním úkonům, využívající internetový obchod lecollet.pl.
 • Spotřebitel - kupující, který je fyzickou osobou, činí objednávku v internetovém obchodě za účelem, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností
 • Podnikatel Spotřebitel - Kupující, který je fyzickou osobou provozující podnikatelskou činnost, provádí objednávku v internetovém obchodě lecollet.pl, která přímo souvisí s jeho podnikatelskou činností, není však profesionálního charakteru, tj. není zadána zejména v rámci předmět podnikatelské činnosti kupujícího (PKD), uvedený v Centrálním registru a Informacích o ekonomické činnosti.
 • Zboží nebo Zboží (Produkty) - jedná se o zboží nabízené lecollet.pl k maloobchodnímu prodeji, které je v aktuální nabídce a dostupné v Obchodě.
 • Objednávka - Prohlášení zákazníka o záměru podané prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy.
 • Elektronická služba - služba poskytovaná elektronicky lecollet.pl
 • Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, které zvláštní zákon přiznává právní způsobilost, podnikající vlastním jménem.
 • Dárkový poukaz, nástroj, se kterým vzniká povinnost jej přijmout jako protiplnění nebo částečné protiplnění za dodání zboží, kam má být zboží dodáno.
 • Objednávkový formulář – interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do košíku a upřesněním některých podmínek kupní smlouvy, zejména způsobu doručení a platby.
 • Košík - prvek Obchodu, ve kterém jsou viditelné Produkty vybrané Zákazníkem a ve kterém má Zákazník možnost určit a upravit údaje Objednávky, zejména množství zakoupených Produktů.
 • Prodejní smlouva – smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Obchodu.
 • Pracovní dny – všechny dny od pondělí do pátku včetně, kromě státních svátků v Polsku.

 • 2. Obecná ustanovení

Tyto předpisy specifikují:

 • technické podmínky nutné k užívání internetového obchodu;
 • pravidla používání Obchodu;
 • podmínky zadávání objednávek zboží/zboží, služby nabízené lecollet.pl a dostupné v Obchodě;
 • podmínky dodání objednaného zboží/zboží Kupujícímu;
 • platební podmínky;
 • podmínky pro ukončení smlouvy - právo kupujícího zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy;
 • reklamační řád - pravidla pro podávání a projednávání reklamací.
 1. Pro prohlížení stránek Obchodu je nutné mít koncové zařízení s přístupem na internet a aktuální verzi webového prohlížeče. Pro využívání některých funkcí internetového obchodu, včetně zadávání objednávek produktů, je vyžadován aktivní e-mailový účet.
 2. V případě nesplnění technických požadavků Vašeho prohlížeče Vás o tom Obchod po vstupu na stránky Obchodu informuje samostatnou zprávou a zároveň Vás informuje o nutnosti instalace příslušného prohlížeče nebo jeho aktualizace.
 3. Webová stránka www.lecollet.pl nabízí pouze produkty vlastněné společností LECOLLET MAJA BOHOSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, se sídlem ve Varšavě.
 4. V rámci používání Obchodu je Kupujícím zakázáno poskytovat nezákonný obsah, porušující zákon nebo slušnost. Zákazník je dále povinen zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit řádné fungování obchodu, včetně zejména jakýchkoli zásahů do obsahu internetového obchodu nebo jeho technických prvků. Je také zakázáno používat Obchod k účelům, které jsou v rozporu s jeho zamýšleným použitím.
 5. Prohlížení zboží nabízeného v Obchodě nevyžaduje registraci.
 6. Objednávání zboží ze strany Zákazníka na aktuální nabídku Obchodu je možné po poskytnutí nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících vyřízení objednávky bez registrace, tedy bez vytvoření zákaznického účtu.
 7. Informace umístěné na stránkách internetového obchodu nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy dle ustanovení občanského zákoníku, ale pouze výzvu k uzavření smlouvy dle čl. 71 občanského zákoníku, což mimo jiné znamená, že Obchod může ve zvlášť odůvodněných případech odmítnout uzavření smlouvy.
 8. Přijetím pravidel se zákazník zavazuje:
 9. Používejte Obchod způsobem, který je v souladu s Předpisy a zákonem;
 10. Používejte Obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování;
 11. Veškerý obsah zveřejněný na podstránkách Obchodu používejte pouze pro osobní potřebu
 12. Zákazník nemůže nakupovat anonymně nebo pod pseudonymem nebo s použitím nesprávných osobních údajů.
 • 3. Zadávání a vyřizování objednávek a uzavírání kupní smlouvy
 1. Zákazník může objednávat zboží dostupné v Obchodě 24 (dvacet čtyři) hodin denně, 365 dní v roce.
 2. V Obchodě neprobíhá velkoobchodní prodej zboží, včetně prodeje zboží za účelem dalšího prodeje.
 3. Obchod má právo odmítnout objednávky:
 • nezaplacené zákazníkem,
 • označení nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje,
 • odeslaná na chybně vyplněnou objednávku,
 • předloženy v rozporu s těmito předpisy.
 1. Pro založení účtu v obchodě musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné uvést následující údaje: jméno a příjmení zákazníka, e-mailovou adresu zákazníka, heslo k účtu.
 2. Přihlášení do Účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného Zákazníkem v Registračním formuláři.
 3. Zákazník má možnost kdykoliv bez udání důvodu požádat o smazání svého účtu. Oznámení o smazání účtu zasílejte na následující e-mailovou adresu: info@lecollet.pl
 4. Prodávající nenese odpovědnost za narušení, včetně přerušení fungování Obchodu, způsobené vyšší mocí, neoprávněným jednáním třetích stran nebo nekompatibilitou Obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.
 5. Chcete-li zadat objednávku, musíte:
 • mít účet v Obchodě;
 • vyberte Produkt, který je předmětem Objednávky, a poté klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“;
 • přihlaste se ke svému účtu v Obchodě;
 • vyplňte Objednávkový formulář zadáním údajů o příjemci Objednávky a adresy, na kterou má být Produkt doručen, vyberte typ zásilky (způsob dodání Produktu), zadejte údaje pro fakturu, pokud se liší od údaje o příjemci objednávky,
 • klikněte na tlačítko „Zaplatit nyní“,
 • vyberte si jeden z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsobu platby - zaplaťte za Objednávku.
 • pokud chce Zákazník vystavit fakturu s DPH, zadejte údaje pro vystavení faktury, pokud se liší od údajů Zákazníka;
 • vybrat způsob doručení a zadat údaje pro doručení zboží, pokud se liší od adresy poskytnuté zákazníkem;
 • Přijměte pravidla obchodu a zásady ochrany osobních údajů;
 • potvrdit Zákazníkovi přijetí povinnosti zaplatit za objednané zboží kliknutím na ikonu „Zaplatit nyní“.
 1. Kliknutím na tlačítko „Zaplatit nyní“ dojde k závazné objednávce produktů v košíku a zavazuje zákazníka k zaplacení objednaných produktů.
 2. Objednávky jsou zpracovávány v rámci Evropské unie.
 3. Zákazník má možnost zadat slevový kód, pokud jej má, do pole s názvem „Slevové kódy“. Poté po zadání slevového kódu a kliknutí na tlačítko "Aktivovat" bude cena odpovídajícím způsobem upravena.
 4. Smlouva je uzavřena, když Obchod potvrdí přijetí objednávky k provedení.
 5. Po zadání objednávky bude na e-mailovou adresu zákazníka v procesu objednávání nákupů zasláno potvrzení o přijetí objednávky zadané zákazníkem. Pokud je vyřízení objednávky možné, bude na e-mailovou adresu Zákazníka zaslána elektronická zpráva potvrzující přijetí objednávky k vyřízení. Potvrzení přijetí objednávky je prohlášením Obchodu o přijetí nabídky. Okamžikem potvrzení přijetí objednávky je mezi Zákazníkem a Obchodem uzavřena smlouva ohledně této objednávky. V případě, že Obchod nepotvrdí přijetí objednávky k vyřízení, nedochází k uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Obchodem a případné platby za neakceptovanou objednávku budou neprodleně vráceny Zákazníkovi.
 6. Smlouva o koupi daného produktu uzavřená mezi Spotřebitelem nebo Podnikatelem spotřebitelem a Obchodem je časově omezená a trvá po dobu trvání smlouvy. Místem plnění souvisejícím s nákupem zboží v Obchodě je doručovací adresa uvedená Spotřebitelem nebo Spotřebitelem.
 7. Zákazník je povinen uhradit celou cenu za objednané zboží. Objednávka nezaplacená do 7 dnů bude zrušena a Obchod je zbaven povinnosti ji dokončit.
 8. V případě technických problémů nebo přání získat další informace může zákazník zaslat dotaz na následující adresu: info@lecollet.pl
 9. Poskytnutí údajů umožňujících správnou identifikaci kupujícího, včetně zejména e-mailové adresy, je nutnou podmínkou pro vyřízení objednávky. Pokud Zákazník uvede neúplné údaje, jejichž nedostatek bude mít za následek nemožnost kontaktovat Zákazníka, vyhrazuje si Obchod právo pozastavit realizaci objednávky do doby získání údajů umožňujících provedení objednávky v souladu s těmito předpisy.
 10. Změny objednávky může kupující provádět pouze před přijetím objednávky k provedení Obchodem a pouze na výslovnou žádost kupujícího.
 11. Obchod si vyhrazuje právo dodatečně ověřit údaje zákazníka, např. telefonickým kontaktem.
 • V souvislosti s realizací objednávky je Zákazníkovi zaslána e-mailová zpráva o aktuálním průběhu zadávání a vyřizování objednávky (stav objednávky). V rámci této komunikace může Obchod zasílat informace o nedokončené objednávce a po dokončení objednávky může Obchod zaslat Zákazníkovi zprávu s dotazem na jeho názor (recenzi) k objednávce. Vyjádření takového názoru (recenze) Zákazníkem je dobrovolné.

 • 4. Dostupnost objednaného zboží
 1. Veškeré zboží nabízené v Obchodě je dostupné zboží.
 2. Ve výjimečných situacích, například když si několik zákazníků objedná stejný produkt současně, se může stát, že produkt nebude dostupný. V takové situaci bude Zákazník informován o nemožnosti dokončit objednávku ihned, nejpozději do 7 dnů ode dne zadání objednávky.
 • 5. Ceny komodit a platby
 1. Všechny ceny jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubé ceny, tedy včetně DPH. Uvedené ceny nezahrnují náklady na doručení (náklady na doručení závisí na způsobu doručení zboží zákazníkovi). Celková cena objednávky (tj. cena produktu spolu s náklady na doručení) je uvedena v košíku před odesláním objednávky Zákazníkem.
 2. Ceny uvedené v Obchodě jsou platné od data zadání objednávky do data její realizace.
 3. Obchod si vyhrazuje právo na změnu zboží a cen zboží v Obchodě (to se netýká zboží již objednaného Zákazníkem a objednávek potvrzených Obchodem).
 4. Zákazník má možnost uhradit objednávku: formou online převodu přes externí platební systém PayU, PayPal, PayPo, Blik, platba kartou. Po přistoupení k platbě je Zákazník bezpečně přesměrován na web platebního operátora. Pokud nebude platba zaznamenána do hodiny od zadání objednávky, objednávka je zrušena.
 5. Obchod si vyhrazuje právo zavádět nové produkty, stahovat produkty, provádět propagační akce a poskytovat slevy a také dočasně nabízet produkty zdarma. Výše uvedené právo nemá vliv na Objednávky, které byly zadány před datem vstupu kterékoli ze změn v platnost. Podrobnosti a doba trvání jsou vždy uvedeny v popisu daného Produktu. Doba trvání každé akce je omezená, slevy a akce se nesčítají.
 6. Ke každé objednávce je elektronicky vystaven příslušný účetní doklad a zaslán na e-mailovou adresu Zákazníka, s čímž Zákazník tímto souhlasí.
 7. Prodaný Produkt zůstává majetkem společnosti LeCollet Maja Bohosiewicz SKA se sídlem ve Varšavě až do úplného zaplacení prodejní ceny tohoto Produktu.
 • 6. Příjem objednávek, dodání a náklady na dodání

 1. Objednané zboží je doručováno pouze v rámci Evropské unie prostřednictvím kurýrní společnosti na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 2. Dostupné způsoby doručení na prodejně:
 • Doručení kurýrem DHL
 • Doručení kurýrem InPost
 • Doručení ve stejný den – kurýr PickPack
 1. O termínu dodání bude zákazník informován po odeslání zboží Obchodem (stav objednávky se změní). Termín dodání může být změněn pouze na základě takových ujednání učiněných Zákazníkem přímo s Kurýrní společností. Dodávky produktů probíhají v pracovní dny.
 2. Náklady na dopravu nese osoba, která provádí objednávku produktu.
 3. V případě Objednávky více Produktů budou doručeny jednou zásilkou ve lhůtě odpovídající nejdelší čekací době uvedené u objednaných Produktů, která je viditelná u každého Produktu v Obchodě.
 4. Zákazník si nemůže zboží vyzvednout osobně na prodejně.
 5. V případě zakoupení dárkového poukazu je možné jej uplatnit v Prodejně. Po zakoupení voucheru je zaslán na e-mail Kupujícího s částkou, kódem a datem platnosti. Poukaz Le Collet lze použít k zaplacení jakéhokoli nákupu online nebo v obchodě. Poukaz lze použít vícekrát, nevyčerpaná částka se převede na nový kód. U nákupů nad limit zakoupeného voucheru lze zbývající částku doplnit platebními prostředky dostupnými v Obchodě. Platnost dárkového poukazu je 12 měsíců od data zakoupení.
 6. Náklady na doručení závisí na způsobu doručení zboží Zákazníkovi a jsou uvedeny v košíku před odesláním objednávky Zákazníkem.
 7. Náklady na dopravu (doručení) hradí Kupující.
 8. Součástí dodávky nebudou dodatečné činnosti, zejména náklady na vykládku v místě dodání a přivezení zboží do budov a místností, ale pouze dodání na uvedenou adresu, kde bude kupující povinen zboží vyložit a vyzvednout na své adrese. vlastní náklady a riziko.
 9. Při převzetí zboží, v případě viditelného poškození převzaté zásilky při přebírání zboží, by měl být za přítomnosti kurýra sepsán škodní protokol a zboží by mělo být odmítnuto.
 10. Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi je do 5 pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při potvrzení Objednávky uvedeno jiné datum.
 11. Počátek doby dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:
  Zvolí-li Zákazník způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
 • 7. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel nebo podnikatel Spotřebitel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o prodeji zboží zakoupeného v Obchodě do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby Spotřebitel nebo Podnikatel spotřebitel spolu se zbožím zaslali prohlášení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu info@lecollet.pl .
 2. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy, doporučujeme použít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný ve vašem účtu.
 3. V případě odstoupení od smlouvy by měl spotřebitel nebo podnikatel vrátit nepoškozené zboží na adresu: DTW Logistics Group Sp. z o. o. Panattoni Park Varšava západ, ul. Sochaczewska 98C 05-870 Błonie do 14 dnů . Prohlášení o odstoupení od smlouvy doporučujeme přiložit spolu s fakturou nebo účtenkou s DPH.
 4. Spotřebitel nebo podnikatel Spotřebitel by si měl uschovat doklad o odeslání zásilky, aby si ověřil dodržení lhůty pro vrácení.
 5. Spotřebitel nebo podnikatel Spotřebitel je povinen vrátit zboží ve stavu nepřevyšujícím povahu zboží nutného k založení.
 6. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, jsme povinni vám neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vašeho prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě za dodatečné náklady, které případně vzniknou v souvislosti s Vaší volbou jiného způsobu dodání, než je nejlevnější námi nabízený obvyklý způsob dodání). Pro vrácení peněz používáme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme na jiném způsobu platby. Za žádných okolností vám za to nebudeme účtovat žádné poplatky. Můžeme zadržet náhradu jakékoli platby, kterou od vás obdržíme, dokud neobdržíme vrácení produktu nebo dokud neposkytnete důkaz, že nám byl produkt odeslán, podle toho, co nastane dříve. Veškeré refundace jsou prováděny automaticky na číslo bankovního účtu, který jste použili k platbě. V případě platby bankovním převodem budou platby vráceny na účet, ze kterého byl převod proveden. V případě platby přes PayPal nebo kreditní kartou bude refundace provedena na propojený účet PayPal nebo kreditní karty. V případě částečného odstoupení od smlouvy, není-li dosaženo prahové částky, která splňuje podmínky pro poskytnutí slevy, musí Spotřebitel počítat se ztrátou dříve poskytnuté slevy.
 7. Přímé náklady na vrácení zboží a riziko vrácení zboží Spotřebitelem nebo Podnikatelem Spotřebitelem do Obchodu nese Spotřebitel nebo Podnikatel Spotřebitel. Kromě toho, pokud si Spotřebitel nebo Podnikatel spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Obchodem, není Obchod povinen uhradit Spotřebiteli nebo Podnikateli spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.
 8. Spotřebitel nebo podnikatel Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku užití zboží nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy zboží, jeho vlastností a funkčnosti. Za účelem zjištění povahy, vlastností a funkce věci můžete běžně otevřít nebo rozbalit balíček, abyste ověřili vlastnosti a funkci věci a prohlédli ji způsobem obvyklým ve stacionárních prodejnách.
 • 8. Stížnosti

Obchod odpovídá Kupujícímu za vady zboží - nesplnění smlouvy u zboží zakoupeného v Obchodě za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a v případě Spotřebitelů nebo Podnikatelů Spotřebitelů za podmínek stanovených Zákon ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů.

 1. Zboží je ve shodě se smlouvou, pokud jeho popis, druh, množství, kvalita, kompletnost a funkčnost odpovídá smlouvě.
 2. Je-li zboží v rozporu se smlouvou, může spotřebitel požadovat jeho opravu nebo výměnu a v případech stanovených zákonem podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy.
 3. Adresa pro vrácení výrobku s veškerým příslušenstvím z důvodu reklamace je: Lecollet Progi 1/14 00-634 Warszawa
 4. Reklamace přijímáme e-mailem: info@lecollet.pl
 5. Spotřebitel je povinen dát Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, k dispozici Prodávajícímu. Prodávající je povinen vyzvednout si Zboží od Spotřebitele na vlastní náklady. Spotřebitel není povinen platit za běžné užívání Zboží, které bylo později vyměněno.
 6. Reklamace bude posouzena neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení. Pokud údaje v reklamaci nebo informace znemožňují uznání reklamace a je třeba je doplnit, je Zákazník povinen je doplnit ihned po vyzvání Obchodem. Reklamace by měla obsahovat údaje umožňující identifikaci Zákazníka, předmět reklamace (např. typ a datum vady) a požadavky související s reklamací.
 7. Pokud se Obchod k reklamaci podané Zákazníkem (spotřebitelem a podnikatelem spotřebitelem) nevyjádří do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího podání, má se za to, že reklamace byla Obchodem uznána jako oprávněná.
 8. Bude-li reklamace posouzena kladně, bude Obchod nejprve oprávněn vadný výrobek vyměnit za nový bez vad nebo vadu odstranit, ledaže by uvedení výrobku do souladu se smlouvou nebylo nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady. Není-li výměna za nový bezvadný výrobek nemožná, vrátí Obchod Zákazníkovi ekvivalent ceny inzerovaného zboží nebo po souhlasu Zákazníka vydá jiný produkt dostupný v obchodě. Tím není dotčena možnost Zákazníka podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy v souladu s platnými předpisy.
 9. S přihlédnutím k reklamaci jdou v případě Zákazníka, který je spotřebitelem, náklady na dodání vadného Produktu Prodávajícímu k tíži Prodávajícího, v případě Zákazníka, který není spotřebitelem, náklady na dodání činí Prodávajícímu. nese Zákazník.
 10. Pokud Zákazník souhlasí s výměnou zboží, náklady na opětovné dodání zboží nese Obchod.
 11. Žádná ustanovení těchto nařízení nevylučují ani neomezují práva zákazníků, kteří nakupují zboží jako spotřebitelé nebo spotřebitelé podnikatelé, stanovená platnými právními předpisy.

 • 9. Osobní údaje

Osobní údaje poskytnuté zákazníky (včetně v procesu zadávání objednávky v Obchodě bez registrace) v Obchodě jsou chráněny v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem ze dne 18.7.2002. o poskytování elektronických služeb (tj. Sbírka zákonů z roku 2020, bod 344).

 1. Správci údajů jsou MAJA BOHOSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Progi 1/14, 00-634 Varšava, NIP 7010832970, e-mailová adresa: info@lecollet.pl , telefon: +48 573 247 644.
 2. Osobní údaje kupujícího v souvislosti s nákupem a prodejem budou zpracovávány za následujícím účelem a v rozsahu:
 • za účelem provedení zadané objednávky - právním základem zpracování je nutnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); v rozsahu údajů poskytnutých nepovinně je právním základem zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • za účelem plnění zákonných povinností správce vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů - právním základem zpracování je zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • za účelem případného zjištění a uplatnění nároků nebo se proti nim bránit - právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv.
 1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k provedení služby a po dobu nezbytnou k plnění povinností Správce uložených zákonem a v případě zjištění, šetření nebo obhajoby nároků - po dobu promlčení těchto nároků stanovené zákonem.
 2. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, jejich poskytnutí je však podmínkou pro provedení objednávky v internetovém obchodě a dokončení objednávky.
 3. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, opravu, jakož i na přenos údajů.
 4. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 sec. 1 lit. f) GDPR nebo pro účely přímého marketingu.
 5. Kupující má právo souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat. Uplatněním práva na odvolání souhlasu není dotčeno zpracování, které proběhlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 6. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud je dle názoru kupujícího zpracováním osobních údajů porušena platná zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů.
 7. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů a kterým údaje poskytujeme na základě platných předpisů.
 8. Podrobné informace o ochraně údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
 9. Spolupracujeme s Rating Captain, nástrojem používaným k měření spokojenosti našich zákazníků s námi poskytovanými službami/produkty, které prodáváme. V rámci spolupráce vás požádáme o vyplnění průzkumu nebo o recenzi na nás nebo naše produkty/služby. Kromě toho nástroj Rating Captain zpracovává údaje o vaší aktivitě na našem webu (navštívené podstránky, čas návštěvy v daném místě, prokliky, způsob využití služeb / prohlížených produktů), informace o koncovém zařízení nebo prohlížeči včetně jeho polohy. S Rating Captain jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o pověření zpracováním osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že vaše data nebudou profilována pomocí nástroje Rating Captain. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním příslušné zprávy na naši kontaktní adresu uvedenou v části Naše kontaktní údaje a vaše práva.
 • 10. Elektronické služby

 1. V online obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: newsletter, účet, objednávkový formulář, oznámení o dostupnosti produktu.
 2. Služba Objednávkový formulář je poskytována zdarma a má jednorázový charakter a končí okamžikem, kdy je prostřednictvím ní zadána Objednávka nebo když Zákazník přestane objednávat jejím prostřednictvím dříve.
 3. Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně po dobu neurčitou, dokud Zákazník nepodá žádost o smazání účtu.
 4. Elektronická služba Newsletter a upozornění na dostupnost produktů jsou poskytovány zdarma po dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit odběr Newsletteru zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb e-mailem na adresu info@lecollet.pl . Způsob poskytování služby Newsletter se řídí Pravidly Newsletteru.
 5. Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb lze podávat na e-mailovou adresu info@lecollet.pl.
 • 11. Ustanovení týkající se podnikatelů

 1. Obsah § 11 Nařízení se vztahuje pouze na Zákazníky a Příjemce služeb, kteří nejsou Spotřebitelé ani Spotřebitelé-podnikatelé.
 2. Podle Čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
 3. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky ze strany zákazníka, který není spotřebitelem, vůči prodávajícímu.
 4. Jakmile Prodávající uvolní Produkt přepravci, přecházejí výhody a břemena související s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Zákazníka, který není spotřebitelem. Prodávající v takovém případě neručí za ztrátu, nedostatek nebo poškození Produktu vzniklé jeho převzetím k přepravě až do jeho předání Zákazníkovi a za zpoždění při přepravě zásilky.
 5. Je-li Produkt Zákazníkovi zasílán prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen prohlédnout zásilku včas a způsobem přijatým pro takové zásilky. Pokud zjistí, že došlo ke ztrátě nebo poškození Produktu během přepravy, je povinen učinit veškerá opatření nezbytná ke zjištění odpovědnosti přepravce.
 6. Odpovědnost Poskytovatele služby/Prodávajícího vůči Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, je bez ohledu na právní základ omezena - jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny pohledávky celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání dle kupní smlouvy. Poskytovatel služby/Prodávající odpovídá Příjemci služby/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a nenese odpovědnost za ušlý zisk Příjemce služby/Zákazníka, který není spotřebitelem.
 • 12. Závěrečná ustanovení

 1. Obrázky zboží se mohou mírně lišit od skutečného vzhledu, zejména může odlesk barev vypadat na různých typech monitorů jinak.
 2. Obchod si vyhrazuje právo změnit tento řád ze závažných důvodů, zejména:
 • nutnost přizpůsobit předpisy právním předpisům, které mají přímý dopad na tyto předpisy az toho plyne nutnost úpravy předpisů tak, aby byly v souladu se zákonem;
 • potřeba přizpůsobit předpisy doporučením, příkazům, usnesením, usnesením, výkladům, pokynům nebo rozhodnutím pověřených orgánů veřejné moci;
 • rozšíření nebo změna funkčnosti Obchodu, včetně zavedení nových služeb poskytovaných elektronicky nebo změny stávajících funkcionalit Obchodu;
 • potřeba odstranit nejasnosti, chyby nebo typografické chyby, které se mohou v předpisech vyskytovat;
 • změna kontaktních údajů, jmen, identifikačních čísel, elektronických adres nebo odkazů uvedených v předpisech;
 • boj proti zneužívání;
 • vyšší moc;
 • v jiných situacích, kdy bude směřovat k zatraktivnění fungování Obchodu a kvalitě poskytovaných služeb.
 1. Případné změny budou zveřejněny na webu Obchodu a vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění.
 2. Využití služeb Obchodu Zákazníkem po zavedení změn předpisů znamená jejich přijetí. O změně předpisů bude obchod informovat registrované zákazníky prostřednictvím e-mailu.
 3. Obchod informuje, že využívání služeb poskytovaných elektronicky může být spojeno s ohrožením ze strany každého uživatele internetu. Aby se zabránilo riziku hrozeb, měl by Zákazník používat vhodná technická opatření k minimalizaci jejich výskytu.
 4. Nařízení podléhají ustanovením zákona obecně platným v Polské republice. Ve věcech neupravených těmito předpisy se použijí obecně závazná ustanovení, zejména: občanský zákoník, zákon o právech spotřebitele, zákon o poskytování elektronických služeb a další. Smlouvy uzavřené Obchodem a poskytované služby jsou prováděny v polštině na základě polského práva.
 5. Případné spory vzniklé mezi Zákazníkem, který není Spotřebitelem ani Podnikatelem Spotřebitelem, a Obchodem budou řešeny soudem příslušným podle sídla Obchodu.
 6. Obchod se zavazuje předložit jakékoli spory vzniklé v souvislosti s tím
  s uzavřenými smlouvami na dodávku Produktu prostřednictvím mediačního řízení. Podrobnosti určí strany konfliktu.
 7. Spotřebitel má možnost využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Spotřebitel má možnost dolů:
 8. obrátit se s žádostí na stálý smírný spotřebitelský soud
  pro řešení sporu z uzavřené smlouvy,
 9. obrátit se s žádostí na vojvodského inspektora obchodní inspekce
  zahájit mediační řízení o smírném řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím,
 10. bezplatné využití pomoci okresního (obecního) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).
 11. Podrobnější informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a vymáhání reklamací nalezne spotřebitel na webových stránkách http://www.uokik.gov.pl a na úřadech a webových stránkách okresních (obecních) ombudsmanů spotřebitelů , společenské organizace, jejichž úkolem je zákonná ustanovení, jsou ochrana spotřebitele nebo Vojvodské inspektoráty obchodní inspekce.
 12. Pro statistické účely a pro zajištění nejvyšší kvality služeb využívá Obchod informace uložené serverem na koncovém zařízení Zákazníka, které jsou následně čteny při každém připojení webového prohlížeče (tzv. cookies). Více informací v tomto ohledu naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.
 13. Produkty dostupné v Obchodě mohou představovat díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech, podléhají právní ochraně a představují duševní vlastnictví Prodávajícího.
 14. Zákazník akceptováním těchto Pravidel bere na vědomí, že veškerá autorská práva a všechny ochranné známky související s Obchodem patří Prodávajícímu (nebo má příslušné licence) a podléhají právní ochraně, zejména ustanovením uvedeným v odstavci výše.
 15. Tato Nařízení jsou určena spotřebitelům, podnikatelům a podnikatelům se spotřebitelskými právy, pokud dané ustanovení Nařízení nestanoví jinak a je určena pouze spotřebitelům nebo podnikatelům nebo podnikatelům se spotřebitelskými právy.
    čeština